Bellman & Symfon

Löpande SoMe-arbete för levande kanaler

Vad: Sociala medier / Utbildning

Bellman & Symfon är en framstående aktör inom utveckling av hjälpmedel för hörselskadade och döva. Genom ett nära samarbete med experter inom hörselvården utvecklar de produkter som gör hemmet smart, säkert och tryggt.

Uppdrag: Publicering och uppföljning av innehåll

Ibland kan det var svårt att hinna med att hålla sig uppdaterad kring de olika SoMe-plattformarnas strategier, taktiker och funktioner, särskilt när de ständigt utvecklas och uppdateras.

Vi har hjälpt Bellman & Symfon med att ta fram en sociala medier-strategi samt få styr på deras kanaler. Vi stöttar upp och ser till att det alltid finns något nytt att publicera, att det publiceras vid rätt tidpunkt samt att det passar bra in i flödet. Denna kommunikativa stringens kan avgöra i vilken grad målgruppen känner igen varumärket och därmed i vilken utsträckning de interagerar med innehållet.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Fler kundcase

Mestro

Mestro

Innehåll skapat från ovan.