Vi Unga

Ny informationshub för engagerade ungdomar

Vad: Webbproduktion / Webbdesign / Innehåll

Vi Unga är hela Sveriges ungdomsförbund. Med cirka 9500 medlemmar ser de till att utbilda unga i demokrati och föreningsliv. Vi hjälpte organisationen att ta fram en ny modern webb som matchade deras varumärke och behov.

Uppdraget

Vi Unga kontaktade oss med en tydlig utmaning: Deras nuvarande webb var omodern, svår att navigera på och inte anpassad efter målgruppen.

Behovet av en ny hemsida var stort. Den nya hemsidan behövde hantera en stor mängd information och dokument. Även personal, olika distrikt, nyheter, utbildningar och jobb skulle hanteras som dynamiskt innehåll och vara enkelt att redigera.

Samtidigt skulle hemsidan tilltala en målgrupp av barn och unga mellan 8 och 20 år – en bred målgrupp, med olika beteenden, behov och mål med besöket. Designen skulle inte vara för tråkig för de yngsta, men inte heller för barnslig för de lite äldre.

Resultat

För att kartlägga målgruppens behov gjordes en grundlig förstudie. Från den tog vi sen avstamp och kunde skapa en användarvänlig informationsstruktur, navigation och design.

Resultatet blev en lekfull hemsida till färgerna men med lite mer ungdomlig layout och bildsättning. För att göra det enkelt att administrera hemsidan användes det populära CMS-systemet WordPress i kombination med kraftfulla tillägg. För att hantera alla dokument skapades en materialbank där medlemmar antingen kan söka eller filtrera filer på olika kategorier. Detta har blivit ett rejält lyft för föreningen och deras förmåga att genom hemsidan kunna nå ut med den information som behövs.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Fler kundcase

Mestro

Mestro

Innehåll skapat från ovan.